DRUKUJ
2017-07-26

Umożenia należności

Zgodnie z treścią art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) informuję, iż w II kwartale 2017 r.Wojewoda Lubelski umorzył następujące należności w łącznej kwocie 152.015,88 zł, w tym:
- z tytułu nałożonych opłat legalizacyjnych – 63.663 zł
- z tytułu należności cywilnoprawnych – 88.352,88 zł