DRUKUJ
2017-07-31

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu
państwa

oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym za okres od początku roku do dnia 30.06.2017 r.