DRUKUJ
2017-08-01

Urząd Gminy Zalesie

Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych przeprowadzona w dniu 27 kwietnia 2017 r.

(ZK-I.431.2.14.2017)

 

 Zakres kontroli:
1. Tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych.
2. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.