DRUKUJ
2017-08-08

Pływalnia AQUA Lublin w Lublinie

Kontrola planowa monitoringu przeprowadzona w dniu 29 maja 2017 r. (ZK-III.431.11.2017)

 

Zakres kontroli.
Przedmiot kontroli obejmował ocenę stanu realizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.