2016-02-05

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - edycja 2016"MALUCH"

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - edycja 2016

Załączniki

  oświadczenie poręczyciela.pdf 185,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  formy zabezpieczenia.pdf 130,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie o prz...u dotacji.pdf 124,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie VAT.pdf 163,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Aneks do programu inwestycji.pdf 178,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz programu inwestycji.pdf 190,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o konkursie.pdf 154,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z Ministerstwa.pdf 474,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Moduł 3 - klub dziecięcy.pdf 74,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Moduł 2 - klub dziecięcy.pdf 74,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Moduł 1 - klub dziecięcy.pdf 56,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Moduł 3 - opiekun.pdf 73,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Moduł 2 - opiekun.pdf 72,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Moduł 1 - opiekun.pdf 56,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Moduł 3 - żłobek.pdf 72,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Moduł 2 - żłobek.pdf 72,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Moduł 1 - żłobek.pdf 57,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Moduł 2 - żłobek gminy.pdf 71,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Tryb dokonywania poprawek.pdf 137,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oferty niezakwalifikowane.pdf 133,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór umowy dla gmin.pdf 174,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór umowy - podmi...niegminne.pdf 225,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór umowy - uczelnie.pdf 225,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Beneficjenci programu.pdf 149,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór umowy Maluch ... moduł 3.pdf 122,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2 do umowy... moduł 3.pdf 51,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 3 do umowy... moduł 3.pdf 80,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 4 do umowy... 3 cz. 1.pdf 67,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 4 do umowy...ł 3 cz.2.pdf 100,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 5 do umowy... moduł 3.pdf 85,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 6 do umowy... moduł 3.pdf 43,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór umowy Maluch ... moduł 1.pdf 103,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2 do umowy... moduł 1.pdf 51,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 3 do umowy... 1 cz. 1.pdf 67,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 3 do umowy... 1 cz. 2.pdf 100,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 4 do umowy... moduł 1.pdf 84,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 5 do umowy... moduł 1.pdf 43,81 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się