2019-03-21

Instrukcja postępowania przeciwpożarowego

Instrukcja postępowania przeciwpożarowego, która docelowo i głównie służyć będzie najemcom lokali znajdujących się w budynku LUW w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3.

Załączniki

  1. zarządzenie.pdf 68,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. IPB Lubomelska.pdf 2,98 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3. poziom -1.pdf 100,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. poziom -2.pdf 98,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. parter.pdf 100,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. piętro I.pdf 98,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. piętro II.pdf 91,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. piętro III.pdf 89,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. piętro IV.pdf 88,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10. piętro V.pdf 92,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11. piętro VI.pdf 92,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12. piętro VII.pdf 92,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13. piętro VIII.pdf 91,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14. piętro IX.pdf 90,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  15. piętro X.pdf 86,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  17. piętro XI.pdf 96,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  18. antresola.pdf 79,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  19. sala błękitna.pdf 104,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20. Plan syt. budynku.pdf 108,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  21. SZKIC - miejsce zbiórki.doc 54,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  22. Nazwy i nr ewakuowanych.xls 34 KB (xls) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się