2016-01-19

Biuro Wojewody

dyrektor Biura: Tomasz Sonntag
zastępca dyrektora Biura: Agnieszka Skubis-Rafalska

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81 74-24-780
faks 81 74-24-309
e-mail: bw@lublin.uw.gov.pl
pok. 160

Do zakresu działania Biura Wojewody należy w szczególności:

 

W zakresie obsługi prezydialnej:

1. prowadzenie kalendarza spotkań służbowych Wojewody i Wicewojewody, dokumentowanie ich przebiegu;

2. opracowywanie planów pracy Wojewody oraz obsługa posiedzeń, w których udział bierze Wojewoda;

3. sprawowanie nadzoru nad realizacją wniosków i postanowień podjętych przez Wojewodę lub w trakcie posiedzeń, w których udział bierze Wojewoda;

4. organizowanie uczestnictwa Wojewody w uroczystościach państwowych i obchodach świąt narodowych;

5. zapewnianie wykonania zobowiązań wynikających z przyjętych przez Wojewodę patronatów, zaproszeń i udziału w komitetach honorowych.

 

2. W zakresie mediów i komunikacji społecznej:

 

1.    monitorowanie mediów w zakresie wydarzeń społecznych, politycznych i kryzysowych na terenie województwa oraz gromadzenie i analiza publikacji prasowych o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym;

2. prowadzenie polityki informacyjnej poprzez:

-przygotowywanie publikacji przedstawiających stanowisko Wojewody,

-zapewnianie odpowiedzi na krytykę i informację prasową,

- organizowanie spotkań dziennikarzy z Wojewodą, Wicewojewodą i Dyrektorem Generalnym Urzędu      oraz organizowanie konferencji prasowych;

3. gromadzenie i przekazywanie informacji o działaniach i wynikach pracy Wojewody i Urzędu;

4. współpraca z Centrum Informacyjnym Rządu;

5. rejestracja audiowizualna wydarzeń związanych z działalnością Wojewody oraz archiwizowanie materiałów;

6. koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej, prowadzenie rejestru wniosków kierowanych do Wojewody i Urzędu o udostępnienie takich informacji;

7. redagowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej, przy współpracy z wydziałami;

8. przygotowywanie i zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu informacji dotyczących pracy Wojewody i Urzędu.

 

3. W zakresie współpracy z instytucjami i spraw zagranicznych:

 

1. organizowanie i obsługa współpracy Wojewody z parlamentarzystami i organami samorządu terytorialnego, partiami politycznymi i związkami zawodowymi;

2. zapewnianie obsługi organizacyjnej i protokolarnej oficjalnych wizyt, składanych przez przedstawicieli obcych państw;

3. obsługa organizacyjna wyjazdów krajowych i zagranicznych Wojewody, Wicewojewody i Dyrektora Generalnego Urzędu;

4. obsługa społecznych rad oraz innych podmiotów doradczych i konsultacyjnych działających przy Wojewodzie.

 

4. W pozostałym zakresie:

 

1.prowadzenie spraw dotyczących nadawania orderów i odznaczeń państwowych;

2. sprawowanie nadzoru nad realizacją przez marszałka województwa lubelskiego zadania zleconego polegającego na tworzeniu oraz zapewnieniu funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego;

3. prowadzenie spraw związanych z ponownym pochowaniem zwłok i szczątków z istniejącego grobu w innym grobie, tzw. ponownym pochowaniem.

 

 

W Biurze tworzy się następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

1) oddział ds. obsługi prezydialnej BW-I.;

2) oddział ds. mediów i komunikacji społecznej BW-II.;

3) oddział ds. współpracy z instytucjami i spraw zagranicznych BW-III.