Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu państwa
oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym za
okres od początku roku do dnia 31.12.2017 r.
26.02.2018 więcej
Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu państwa
oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym za
okres od początku roku do dnia 30.06.2017 r.
31.07.2017 więcej