2016-02-01

Dyrektor Generalny

DYREKTOR GENERALNY
LUBELSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
W LUBLINIE

 

Agata Grula

 

Sekretariat Dyrektora Generalnego
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, pok. 105
tel. 81-74-24-315, faks 81-74-24-309
dyrgen@lublin.uw.gov.pl
sekretariat@lublin.uw.gov.pl