Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu
Kontrola przeprowadzona w dniach od 23 października do 30
listopada 2017 r. (FC-IX.431.26.5.2017)
27.09.2018 więcej
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łukowie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 6 września 2017 r. do 6
października 2017 r. (FC-IX.431.27.5.2017)
21.05.2018 więcej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białej Podlaskiej
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 30 listopada do 29
grudnia 2017 r. (FC-IX.431.36.5.2017)
19.05.2018 więcej
Urząd Gminy Piszczac
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy Piszczac w dniach od 10
października 2017 r. do 9 listopada 2017 r.
(FC-IX.431.30.6.2017).
23.03.2018 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu
Kontrola przeprowadzona w dniach od 23 października do 30
listopada 2017 r. (FC-IX.431.26.5.2017)
22.03.2018 więcej
Państwowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu
Kontrola przeprowadzona w dniach od 21 listopada do 20 grudnia
2017 r. (FC-IX.431.35.7.2017)
05.03.2018 więcej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 20 listopada do 15
grudnia 2017 r. (FC-IX.431.34.4.2017)
05.03.2018 więcej
Urząd Miejski w Siedliszczu
Kontrola przeprowadzona w dniach od 5 października do 3
listopada 2017 r. (FC-IX.431.29.4.2017)
20.02.2018 więcej
Starostwo Powiatowe we Włodawie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 23 sierpnia do 20
września 2017 r. (FC-IX.431.25.4.2017)
16.01.2018 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sinie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 3 października do 7
listopada 2017 r. (FC-IX.431.28.6.2017)
08.01.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się