Lista artykułów

Nazwa artykułu
Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Kontrola przeprowadzona w dniach 8-11 kwietnia 2019 r.
(FC-VIII.804.1.2019)
11.09.2020 więcej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej
Kontrola przeprowadzona w dniach od 20 grudnia 2019 r. do 31
stycznia 2020 r. (FC-IX.431.53.4.2019)
21.07.2020 więcej
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 2 grudnia 2019 r. do 10
stycznia 2020 r. (FC-IX.431.49.5.2019)
11.05.2020 więcej
Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy w Radzyniu Podlaskim
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 12 listopada do 12
grudnia 2019 r. (FC-IX. 431.45.5.2019)
06.05.2020 więcej
Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych
Kontrola przeprowadzona w dniach od 27 listopada 2019 r. do 17
stycznia 2020 r. (FC-IX.431.48.6.2019)
02.04.2020 więcej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Zamość
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 12 grudnia 2019 r. do
17 stycznia 2020 r. (FC-IX.431.50.6.2019)
31.03.2020 więcej
Dom Pomocy Społecznej KALINA w Lublinie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 20 listopada do 20
grudnia 2019 r. (FC-IX.431.46.5.2019)
23.03.2020 więcej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 30 października do
29 listopada 2019 r. (FC-IX.431.43.5.2019)
18.03.2020 więcej
Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia
Kontrola przeprowadzona w dniach od 29 października do 13
listopada 2019 r. (FC-IX.431.41.2019)
17.03.2020 więcej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włodawie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 4 listopada do 6 grudnia 2019
r. (FC-IX.431.42.6.2019)
28.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się