Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 24 kwietnia 2017 r.
(PS-I.431.1.8.2017)
14.05.2019 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 19-23 czerwca 2017
r. (PS-I.431.1.13.2017)
13.05.2019 więcej
Urząd Gminy Wilków
Kontrola problemowa przeprowadzona 30 sierpnia 2017 r.
(PS-I.431.1.22.2017)
11.05.2019 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
Kontrola przeprowadzona w dniach 2 - 6 października 2017 r.
(PS-Ch.431.4.3.2017)
19.11.2018 więcej
Urząd Miasta Kraśnik
Kontrola przeprowadzona w trybie zwykłym w dniach od 3 listopada
2017 r. do 11 kwietnia 2018 r. (PS-II.431.2.19.2017)
15.11.2018 więcej
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 7-11.08.2017
r. (PS-Ch.431.5.4.2017)
07.11.2018 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkołazie
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 27-30 czerwca i 3
lipca 2017 r. (PS-I.431.1.16.2017)
25.10.2018 więcej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 20 grudnia 2017 r.
oraz 22 i 26 marca 2018 r. (PS-II.431.1.15.2017)
22.10.2018 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Brusie
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 27 września
2017 r. i 27 października 2017 r. (PS-Ch.431.5.5.2017)
28.09.2018 więcej
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w okresie od 1 grudnia
2017 r. do 27 kwietnia 2018 r. (PS-II.431.2.22.2017)
13.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się