Lista artykułów

Nazwa artykułu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 17-19 września oraz
17,26,29 października 2018 r. (PS-I.431.15.2018)
15.06.2020 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głusku
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach od 14 grudnia 2018
r. do 9 stycznia 2019 r. (PS-I.431.19.2018)
22.01.2020 więcej
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 20
listopada 2018 r. do 10 stycznia 2019 r. (PS-Z.431.4.5.2018)
05.12.2019 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Abramowie
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 3-6 i 19 września
2018 r. (PS-I.431.14.2018)
28.10.2019 więcej
Urząd Gminy w Abramowie
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 4 września 2018 r.
(PS-I.431.13.2018)
23.10.2019 więcej
Specjalistyczna Placówka AGAPE CLUB w Lublinie
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w okresie od 19 grudnia
2018 r. do 9 kwietnia 2019 r. (PS-II.431.2.17.2018)
04.09.2019 więcej
Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w okresie od 28.06.2018
r. do 28.09.2018 r. (PS-II.431.2.9.2018)
19.08.2019 więcej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 11, 12 grudnia 2018
r. oraz 8, 9, 14, 16-18, 21-25 stycznia 2019 roku
(PS-Ch.431.1.14.2018)
16.08.2019 więcej
Urząd Miejski w Tyszowcach
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w terminie od
20 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. (PS-Z.431.1.22.2018)
23.07.2019 więcej
Dom Pomocy Społecznej im. hr. E. Suchodolskiego w Gościeradowie
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 27-28 listopada oraz
11 grudnia 2018 r. (PS-II.431.1.16.2018)
19.07.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się