Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim
kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniu 29 czerwca 2020 r.
(PS-BP.431.3.2.2020)
06.08.2020 więcej
Urząd Gminy Drelów
kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 30 czerwca 2020
r. (PS-BP.431.1.3.2020)
05.08.2020 więcej
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
kontrola doraźna orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
przeprowadzona w dniu 6 lipca 2020 r. (WZO.9532.1.3.2020)
05.08.2020 więcej
Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 22 czerwca 2020 r.
(PS-III.431.4.2020)
24.07.2020 więcej
Urząd Gminy Gorzków
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 15-16 czerwca 2020
r. (PS-Ch.431.3.1.2020)
24.07.2020 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 24-26
czerwca 2020 r. (PS-Ch.431.2.1.2020)
24.07.2020 więcej
Urząd Gminy Rudnik
Kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 29 czerwca 2020 r.
(PS-Ch.431.1.7.2020)
23.07.2020 więcej
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Maniach
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 10-11 lutego
2020 r. (PS-BP.431.4.3.2020)
21.07.2020 więcej
Sanatorium PAWILON ANGIELSKI w Nałęczowie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 8 czerwca 2020 r.
(PS-III.431.3.2020)
09.07.2020 więcej
NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ZNP-ZG w Nałęczowie
Kontrola przeprowadzona w dniu 9 czerwca 2020 r.
(PS-III.431.2.2020)
09.07.2020 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się