Lista artykułów

Nazwa artykułu
ARION MED Spółka z o.o. w upadłości w Lublinie
Kontrola poza planem przeprowadzona w dniach 5-6 lutego 2018 r.
(ZD-I.9612.57.2018.GS)
03.03.2020 więcej
Lubelski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Kontrola przeprowadzona w terminie od 18 grudnia 2018 r. do 8
stycznia 2019 r. (ZD-I.9612.115.2018.BP)
29.08.2019 więcej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w terminie 6-7 grudnia 2018 r. oraz 26-27
lutego 2019 r. (ZD-I.9612.106.2018.BP)
10.07.2019 więcej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii "SUPER-DENT"
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 18 grudnia 2018 r.
(ZD-I.9612.107.2018.JN)
06.05.2019 więcej
Centrum Medyczne MEDICARE Wojciech Szwaj w Parczewie
Kontrola przeprowadzona w dniach 28-30 listopada 2018 r.
(ZD-I.9612.104.2018.BP)
29.03.2019 więcej
Siwek Ryszard Prywatna Specjalistyczna Poliklinika, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Lublinie
Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniu 12 grudnia 2018 r.
(ZD-I.9612.110.2018.BP)
29.03.2019 więcej
Okulistyka s.c. Mirosława Dudzik-Szalewska, Piotr Szalewski Lublin, ul. Skautów
Kontrola przeprowadzona w dniach 11-12 września i 1
października 2018 r. (ZD-I.9612.76.2018.MK)
29.03.2019 więcej
Jolanta Majewska ZOZ „ZDROWIE" w Lubartowie
Kontrola przeprowadzona w dniach 10-11 grudnia 2018 r.
(ZD-I.9612.109.2018.MB)
29.03.2019 więcej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
Kontrola przeprowadzona w dniach 26-30 listopada oraz 4-6 grudnia
2018 r. (ZD-I.9612.102.2018.BB)
15.03.2019 więcej
"LEKARZE SPECJALIŚCI" sp. z o.o., ul. Topolowa w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniu 17 grudnia 2018 r.
(ZD-I.9612.113.2018.SSJ)
15.03.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się