Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
NZOZ KALINA - Lekarze Spółka Partnerska w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniu 10 marca 2020 r.
(ZD-I.9612.18.2020.KH)
02.06.2020 więcej
Fundacja pod Wezwaniem Błogosławionej Alicji Kotowskiej w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniu 6 lutego 2020 r.
(ZD-I.9612.8.2020.KH)
02.06.2020 więcej
LOGISPHARM Spółka z o.o. w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 30 stycznia do 5 lutego 2020
r. (ZD-I.9612.4.2020.BP)
02.06.2020 więcej
NZOZ dla Osób Niedosłyszących OTO-MEDYK W Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniu 10 marca 2020 r.
(ZD-I.9612.20.2020.HM)
07.05.2020 więcej
MEDICOR s.c. w Lublinie, ul. Weteranów 46
Kontrola przeprowadzona w dniu 10 marca 2020 r.
(ZD-I.9612.16.2020.MK)
07.05.2020 więcej
VITAMIN SHOT s.c w Lublinie, ul. Wiligijna 4A
Kontrola przeprowadzona w dniu 4 marca 2020 r.
(ZD-I.9612.9.2020.MK)
07.05.2020 więcej
JUTRZENKA s.c. w Lublinie, ul. Jutrzenki 6
Kontrola przeprowadzona w dniach 19-20 lutego 2020 r.
(ZD-I.9612.11.2020.HM)
07.05.2020 więcej
ASPEN MEDICAL Specjalistyczne Gabinety Lekarskie w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniu 4 marca 2020 r.
(ZD-I.9612.2.3.2020.GS)
03.04.2020 więcej
MEDIMED Spółka z o.o w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniach 30 i 31 stycznia 2020 r.
(ZD-I.9612.6.2020.BB)
31.03.2020 więcej
Przychodnia BIO-MEDICAL w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniu 7 i 11 lutego 2020 r.
(ZD-I.9612.10.2020.HM)
24.03.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się