2018-01-26

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym - edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej  do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów i celów szczegółowych:
 
 

MODUŁ I: PROFILAKTYKA
Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych;
MODUŁ II: AKTYWIZACJA
Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych;
MODUŁ III: INFRASTRUKTURA
Cel: Dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów;
MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ
Cel: inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.
 
 

Kwoty
W bieżącym roku na realizację Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 6 000 000 zł.
 
 

Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.
 
 

Uwaga na terminy!!!
Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 7 lutego 2018 r.

Załączniki

  Ogłoszenie_Konkurs...DOMNOŚĆ.pdf 407,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalacznik 1_oświadczenie.pdf 251,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalacznik 2_oświadczenie.pdf 249,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalacznik 3_oświadczenie.pdf 249,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór oferty.doc 148 KB (doc) szczegóły pobierz