2021-01-19

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym - Edycja 2021

14 stycznia 2021 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

 

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów i celów szczegółowych:

 

  • MODUŁ I: PROFILAKTYKA

Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.

 

  • MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI

Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności.

 

  • MODUŁ III: INFRASTRUKTURA

Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

 

  • MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ

Cel: Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

 

W 2021 roku na realizację programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 5 500 000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

 

Oferty konkursowe wraz z załącznikami należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie do dnia 5 lutego 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres :

 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Wydział Polityki Społecznej

ul. Spokojna 4,  20-914 Lublin

 

lub złożyć ofertę w powyższym terminie osobiście.

 

 

Szczegółowe informacje o konkursie ofert w ramach programu Pokonać bezdomność

Załączniki

  Ogłoszenie o otwar...fert_2021.pdf 490,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program pokonać bezdomność.pdf 445,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalacznik_nr_1_do_ogłoszenia.pdf 264,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalacznik_nr_2_do_ogłoszenia.pdf 262,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalacznik_nr_3_do_ogłoszenia.pdf 249,62 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się