2017-01-12

"Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka" - edycja 2017

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”
 
 
1. Program "Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” jest kontynuacją Rządowego programu realizowanego w latach 2007 – 2015.
2. Celem głównym jest Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych
3. W 2016 roku z programu dofinansowane zostały 52 projekty na łączną kwotę 3 mln zł
4. W roku 2017 na realizację Programu z budżetu państwa zabezpieczono 5.000.000
a) 2.500.000 zł - na dofinansowanie celu szczegółowego 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa,
b) 1.500.000 zł - na dofinansowanie celu szczegółowego 2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,
c) 1.000.000 zł - na dofinansowanie celu szczegółowego 3. Edukacja dla bezpieczeństwa,
 
 
Tematy wiodące w roku 2017:
Temat obligatoryjny dla województw:
· Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w celu poprawy infrastruktury bezpieczeństwa w ruchu drogowym (na przejściach dla pieszych/ w okolicach przejść dla pieszych)  – łączna kwota dofinansowania 1.600.000 zł.  (100.000 zł - maks. kwota na województwo).
 
Inne tematy priorytetowe
· Realizacja programu „Dzielnicowy bliżej nas- współpraca terenowych społeczności lokalnych
z dzielnicowym (50.000 zł   – maks. dofinansowanie dla 1 projektu  ),
 
· Przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w szkołach / wśród dzieci i młodzieży (100.000 zł – maks. dofinansowanie dla 1 projektu)
 
· Zapobieganie i walka z „dopalaczami 100.000 zł – (100.000 zł – maks. dofinansowanie dla 1 projektu)
 
· Wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – seniorów (100.000 zł – maks. dofinansowanie dla 1 projektu)
· promocja tzw. Mikroprojektów –(25.000 zł   – maks. dofinansowanie dla 1 projektu). Mikroprojekt - projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców.
 
· 100.000 zł – maks. dofinansowanie dla projektów dotyczących pozostałych celów.

Załączniki

  Informacja o naborz...IECZNIEJ .pdf 129,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek.pdf 198,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Instrukcja.pdf 178,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ankieta wstepnej oceny.pdf 263,34 KB (pdf) szczegóły pobierz