2017-01-12

"Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka" - edycja 2017

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”
 
 
1. Program "Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” jest kontynuacją Rządowego programu realizowanego w latach 2007 – 2015.
2. Celem głównym jest Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych
3. W 2016 roku z programu dofinansowane zostały 52 projekty na łączną kwotę 3 mln zł
4. W roku 2017 na realizację Programu z budżetu państwa zabezpieczono 5.000.000
a) 2.500.000 zł - na dofinansowanie celu szczegółowego 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa,
b) 1.500.000 zł - na dofinansowanie celu szczegółowego 2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,
c) 1.000.000 zł - na dofinansowanie celu szczegółowego 3. Edukacja dla bezpieczeństwa,
 
 
Tematy wiodące w roku 2017:
Temat obligatoryjny dla województw:
· Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w celu poprawy infrastruktury bezpieczeństwa w ruchu drogowym (na przejściach dla pieszych/ w okolicach przejść dla pieszych)  – łączna kwota dofinansowania 1.600.000 zł.  (100.000 zł - maks. kwota na województwo).
 
Inne tematy priorytetowe
· Realizacja programu „Dzielnicowy bliżej nas- współpraca terenowych społeczności lokalnych
z dzielnicowym (50.000 zł   – maks. dofinansowanie dla 1 projektu  ),
 
· Przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w szkołach / wśród dzieci i młodzieży (100.000 zł – maks. dofinansowanie dla 1 projektu)
 
· Zapobieganie i walka z „dopalaczami 100.000 zł – (100.000 zł – maks. dofinansowanie dla 1 projektu)
 
· Wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – seniorów (100.000 zł – maks. dofinansowanie dla 1 projektu)
· promocja tzw. Mikroprojektów –(25.000 zł   – maks. dofinansowanie dla 1 projektu). Mikroprojekt - projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców.
 
· 100.000 zł – maks. dofinansowanie dla projektów dotyczących pozostałych celów.

Załączniki

  Informacja o naborz...IECZNIEJ .pdf 129,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek.pdf 198,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Instrukcja.pdf 178,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ankieta wstepnej oceny.pdf 263,34 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się