2018-03-23

ZARZĄDZENIE NR 7 DYREKTORA GENERALNEGO LUW W LUBLINIE

Zarządzenie Nr 7 Dyrektora Generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wdrożenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3.

 

Treść Zarządzenia znajduje się w załączniku poniżej.

Załączniki

  ZARZADZENIE Nr 7.pdf 60,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Instrukcja Bezpiecz...03.19 (4).pdf 2,89 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Mapka zbiórki ewak...rzec 2018.pdf 243,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Szkic sytuacyjny.jpg 395,44 KB (jpg) szczegóły pobierz
  piwnica -2.jpg 264,77 KB (jpg) szczegóły pobierz
  piwnica -1.bmp 7,75 MB (bmp) szczegóły pobierz
  parter.bmp 7,65 MB (bmp) szczegóły pobierz
  parter antresola.jpg 292,49 KB (jpg) szczegóły pobierz
  piętro 1.jpg 365,66 KB (jpg) szczegóły pobierz
  piętro 2.jpg 342,34 KB (jpg) szczegóły pobierz
  piętro 3.jpg 333,82 KB (jpg) szczegóły pobierz
  piętro 4.jpg 327,67 KB (jpg) szczegóły pobierz
  piętro 5.jpg 337,43 KB (jpg) szczegóły pobierz
  piętro 6.jpg 331,63 KB (jpg) szczegóły pobierz
  piętro 7.jpg 336,25 KB (jpg) szczegóły pobierz
  piętro 8.jpg 336,85 KB (jpg) szczegóły pobierz
  piętro 9.jpg 336,98 KB (jpg) szczegóły pobierz
  piętro 10.jpg 321,21 KB (jpg) szczegóły pobierz
  piętro 11.jpg 345,44 KB (jpg) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się