2016-01-20

Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie

Dyrektor

Zdzisław Szwed

 

Adres:

Plac Niepodległości 1

22-100 Chełm

Tel. 82 565-20-42

Faks 82 563-22-62

E-mail: lzdpg@lublin.uw.gov.pl

Adres www: www.lzopg.bip.mbnet.pl