Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie
powołana Zarządzeniem Nr 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19
grudnia 2017 r.
16.02.2018 więcej
Rada Terenowa do spraw Społecznej Readaptacji Skazanych Województwa Lubelskiego
powołana została Zarządzeniem Nr 283 Wojewody Lubelskiego z
dnia 1 grudnia 2017 r.
22.01.2018 więcej
Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubelskim
Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne
kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubelskim
11.08.2017 więcej
Wojewódzki Zespół do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
Wojewódzki Zespół do spraw realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
10.08.2017 więcej
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa lubelskiego
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa
lubelskiego
27.06.2017 więcej
Społeczna Rada do Spraw Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Społeczna Rada do Spraw Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego
22.06.2016 więcej
Społeczna Rada do spraw Ochrony Zdrowia
Społeczna Rada do spraw Ochrony Zdrowia
16.03.2016 więcej
Społeczna Rada do spraw Przedsiębiorczości
Społeczna Rada do spraw Przedsiębiorczości
25.02.2016 więcej
Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna do spraw Geodezji i Kartografii
Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna do spraw Geodezji i
Kartografii
28.01.2016 więcej
12