Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zespół Doradczy do spraw Zapobiegania oraz Zwalczania Ptasiej Grypy na terenie województwa lubelskiego
powołany Zarządzeniem 253 Wojewody Lubelskiego z dnia 28
grudnia 2016 r.
20.08.2020 więcej
20.08.2020 więcej
Wojewódzka Rada Dialogu Rolniczego
powołana Zarządzeniem Nr 63 Wojewody Lubelskiego z dnia 21
marca 2019 r.
04.04.2019 więcej
Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie
powołana Zarządzeniem Nr 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19
grudnia 2017 r.
16.02.2018 więcej
Rada Terenowa do spraw Społecznej Readaptacji Skazanych Województwa Lubelskiego
powołana została Zarządzeniem Nr 283 Wojewody Lubelskiego z
dnia 1 grudnia 2017 r.
22.01.2018 więcej
Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubelskim
Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne
kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubelskim
11.08.2017 więcej
Wojewódzki Zespół do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
Wojewódzki Zespół do spraw realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
10.08.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się