Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o terminie egzaminu
dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy w lipcu 2021 r.
02.07.2021 więcej
Informacja Wojewody Lubelskiego
o rozporządzeniach Rady Ministrów z dnia 22, 23 i 25 czerwca
2021 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1116, 1125 i 1145)
30.06.2021 więcej
Informacja Wojewody Lubelskiego
o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. poz. 1054)
17.06.2021 więcej
Informacja Wojewody Lubelskiego
o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. poz. 1013)
11.06.2021 więcej
Informacja Wojewody Lubelskiego
o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. poz. 957)
31.05.2021 więcej
Informacja Wojewody Lubelskiego
o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. poz. 905)
18.05.2021 więcej
Informacja Wojewody Lubelskiego
o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U.
poz. 861) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 maja
2021 r. (Dz.U. poz. 879) w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii
13.05.2021 więcej
Informacja Wojewody Lubelskiego
o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz. U. poz. 814)
04.05.2021 więcej
Informacja Wojewody Lubelskiego
o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz.
U. poz. 729) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22
kwietnia 2021 r. (Dz. U. poz. 748) zmieniających rozporządzenie
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
27.04.2021 więcej
Informacja Wojewody Lubelskiego
o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2021 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. poz. 683) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z
dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 700)
19.04.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się