Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Centralnego Portu Komunikacyjnego
o podaniu do publicznej wiadomości informacji o możliwościach
zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o
rozpoczęciu procedury postępowania z udziałem społeczeństwa
dla projektu dokumentu pn.: „Strategiczne Studium Lokalizacyjne
Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
30.11.2020 więcej
Informacja Wojewody Lubelskiego
o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz. U. poz. 1972)
09.11.2020 więcej
Informacja Wojewody Lubelskiego
o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii(Dz. U. poz. 1931) wskazującym nowe uregulowania,
ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii
wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
04.11.2020 więcej
Informacja Wojewody Lubelskiego
o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. poz. 1917) wskazującym nowe ograniczenia,
obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
02.11.2020 więcej
Informacja Wojewody Lubelskiego
o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. poz. 1871)
26.10.2020 więcej
Informacja Wojewody Lubelskiego
o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz. U. poz. 1829)
19.10.2020 więcej
Informacja Wojewody Lubelskiego
o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.
1758)
13.10.2020 więcej
Informacja Wojewody Lubelskiego
o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 września 2020 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. poz. 1687)
05.10.2020 więcej
Ogłoszenie o przetargu publicznym
na zbycie składników mienia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie
30.09.2020 więcej
Informacja Wojewody Lubelskiego
o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. poz. 1654) wskazującym ograniczenia, obowiązki
i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2
29.09.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się