Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Centralnego Portu Komunikacyjnego
o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn.:
Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu
Komunikacyjnego
06.02.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania
na środowisko inwestycji: Budowa drogi ekspresowej S19 od
węzła "Lasy Janowskie" do węzła "Nisko Południe"
13.12.2019 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na zbycie składników mienia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie
12.11.2019 więcej
Ogłoszenie o sprzedaży
zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego
10.10.2019 więcej
Prezentacja publiczna założeń projektu
pt." Budowa e-usługi publicznej - dane archiwalne"
22.08.2019 więcej
Kursy doszkalające dla doradców obywatelskich
Związek Biur Porad Obywatelskich zaprasza doradczynie i
doradców obywatelskich do udziału w kursach doszkalających
22.07.2019 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie
o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia: Budowa S19,
cz.1, odc. Lublin - węzeł Niedrzwica Duża
03.07.2019 więcej
Ogłoszenie o II przetargu
na zbycie składników mienia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie
27.06.2019 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na zbycie składników mienia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie
31.05.2019 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się