Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 9 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla
pracowników urzędów administracji rządowej
16.04.2018 więcej
15.03.2018 więcej
15.03.2018 więcej
Ogłoszenie o sprzedaży
składników majątku ruchomego prowadzonej przez Lubelski Urząd
Wojewódzki w Lublinie
08.12.2017 więcej
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka
Komunikat o realizacji instrumentu pod nazwą "Przedsiębiorcza
Polska Wschodnia – Turystyka"
27.11.2017 więcej
Komunikat
o wejściu w życie w dniu 22 czerwca 2017 r. rozporządzenia
Ministra Zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów
identyfikacyjnych
24.06.2017 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie
postanowienie w związku z ponownym postępowaniem w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanym dla
przedsięwzięcia
15.03.2017 więcej
123