Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja Wojewody Lubelskiego
o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 września 2020 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. poz. 1614) wskazującym ograniczenia, obowiązki
i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2
22.09.2020 więcej
Informacja Wojewody Lubelskiego
o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2020 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. poz. 1573) wskazującym ograniczenia, obowiązki
i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2
16.09.2020 więcej
Informacja Wojewody Lubelskiego
o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 września 2020 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. poz. 1505) oraz o rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 4 września 2020 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. poz. 1535)
08.09.2020 więcej
Ogłoszenie o przetargu publicznym
na zbycie składników mienia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie
04.09.2020 więcej
Informacja Wojewody Lubelskiego
o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2020 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. poz. 1484)wskazującym ograniczenia, obowiązki
i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2
01.09.2020 więcej
Informacja Wojewody Lubelskiego
o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2020 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. poz. 1425) wskazującym ograniczenia, obowiązki
i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2
27.08.2020 więcej
Ogłoszenie o sprzedaży
zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego będących
własnością Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
25.08.2020 więcej
Informacja Wojewody Lubelskiego
o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2020 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. poz. 1393) wskazującym ograniczenia, obowiązki
i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2
17.08.2020 więcej
Informacja Wojewody Lubelskiego
o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.
1356) wskazujące ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku
ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
11.08.2020 więcej
Decyzja Wojewody Lubelskiego
dotycząca czasowego zawieszenia działalności Środowiskowego
Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kodniu,
ul. Nadbrzeżna 12, 21-509 Kodeń, w terminie od dnia 3 sierpnia
2020 r. do dnia 14 sierpnia 2020 r.
03.08.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się