2017-06-24

Komunikat

Informujemy, że 22 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2017 r. poz. 999). Podmioty wykonujące działalność leczniczą mają obowiązek dostosować wpisy w księgach rejestrowych do wymagań niniejszego rozporządzenia w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. do dnia 22 marca 2018 r. 

Opłata za wpis zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą pozostała niezmienna i wynosi 214 zł.

Załączniki

  KOMUNIKAT_kody iden...fikacyjne.pdf 113,79 KB (pdf) szczegóły pobierz