2018-08-06

Prezentacja publiczna założeń projektu

Dnia 21 sierpnia 2018 r. o godzinie 9:00, na Sali Kolumnowej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie przy ul.Spokojnej 4, odbyła się ogłoszona w dniu 8 sierpnia 2018 r. prezentacja założeń  projektu "Budowa platformy zwiększającej zakres i jakość świadczenia e-usług publicznych z uwzględnieniem dziedzin bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia oraz danych archiwalnych" przygotowanego w związku z konkursem na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 II oś priorytetowa E - administracja i otwarty rząd Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

 

 

Treść ogłoszenia oraz protokół z publicznej prezentacji założeń projektu w załącznikach poniżej.

Załączniki

  Informacja.pdf 91,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół z public...ezentacji.pdf 94,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Notatka z dn. 15.10.2018.pdf 55,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  LUW - prezentacja-p...gach KRMC.pdf 247,38 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się