2016-01-27

Wykaz konsultantów wojewódzkich

WYKAZ KONSULTANTÓW WOJEWÓDZKICH :

 

A

 

- alergologia

dr n. med. Izabella Krupa-Borek

Centrum Alergologii Specjalistyczna Przychodnia Alergologiczna

ul. Kawaleryjska 10, 20-552 Lublin, tel. 81 462-88-82

e-mail: izabella.kb@wp.pl

- anestezjologia i intensywna terapia

dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski

Katedra i I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Lublinie

ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin, tel. 81 724-43-32

mail: w.dabrowski5@gmail.com

- angiologia

dr hab. n. med. Andrzej Wolski
Oddział Chirurgii Naczyniowej SP SK nr 4 w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8, 20 -090 Lublin, tel./fax 81 724-48-24/27

e-mail: andrzej.s.wolski@gmail.com

- audiologia i foniatria

dr n. med. Marek Zadrożniak

Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM w Lublinie

ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin, tel. 81 724-45-18, 81 724-45-17

e-mail: marekzadrozniak@umlub.pl

 

B

 

- balneologia i medycyna fizykalna
 

 

C

 

- chirurgia dziecięca

dr hab. n. med. Łukasz Matuszewski

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej UM w Lublinie, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

ul. A. Gębali 6, 20-093 Lublin, tel. 81 718-55-70

e-mail: lukasz.matuszewski@umlub.pl

- chirurgia klatki piersiowej

dr hab. n. med. Marek Sawicki

Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej UM w Lublinie

ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin, tel. 81 724-49-00, fax 81 724-45-22

e-mail: mareksawicki@umlub.pl 

- chirurgia naczyniowa

prof. dr hab. n. med.  Tomasz Zubilewicz

Katedra I Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii UM w Lublinie

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin, tel./fax 81 532-57-07, 81 532-21-40

e-mail: tomasz.zubilewicz@umlub.pl

- chirurgia ogólna

dr hab. n. med. Jacek Piłat

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin, tel. 81 724-48-29

e-mail: jacekpillat@wp.pl

- chirurgia onkologiczna
prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski 

Klinika Chirurgii Onkologicznej UM w Lublinie                

ul. Radziwiłłowska 13, 20-080 Lublin, tel. 81 531-81-26
e-mail: wojciech.polkowski@umlub.pl

- chirurgia plastyczna

dr n. med. Ryszard Mądry

Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej 

ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, tel. 81 752-62-28

e-mail: kontakt@drmadry.pl

- chirurgia stomatologiczna

lek. dent Joanna Grasza

ul. Strzeszewskiego 23/83 20-153 Lublin, tel. 501 716 538

e-mail: joannagrasza@o2.pl

- chirurgia szczękowo-twarzowa

 

- choroby płuc

dr hab. n. med. Robert Kieszko

Klinika Pneumonologii, Onkologii I Alergologii UM w Lublinie

 ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin, tel. 81 724-44-31, 81 722-28-52, fax 81 724-48-23

e-mail: pulm.dept@umlub.pl

- choroby wewnętrzne

prof. dr hab. n. med. Jerzy Mosiewicz

Katedra i Klinika Chorób  Wewnętrznych UM w Lublinie

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin, tel./fax 81 532-77-17
e-mail: jerzy.mosiewicz@umlub.pl

- choroby zakaźne

dr n. med. Grażyna Semczuk

Poradnia Chorób Zakaźnych, Instytut Medycyny Wsi

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, tel. 81 71-84-400, fax 81 74-78-646

e-mail: grazyna.iwo@interia.pl
 

D

 

- dermatologia i wenerologia

dr n. med. Bartłomiej Wawrzycki

Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej UM w Lublinie

ul. Radziwiłłowska 13,  20-080 Lublin, tel. 81 532-36-47

e-mail: bartlomiej.wawrzycki@umlub.pl

- diabetologia

lek. med. Ewa Skokowska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Poradnia Diabetologiczna

al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin, tel. 81 537-42-32

e-mail: ewa.skokowska@gmail.com

- diagnostyka laboratoryjna
dr hab. n. med. Helena Donica

Zakład Diagnostyki Biochemicznej Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej UM w Lublinie

ul. Staszica 11, 20-081 Lublin, tel./fax 81 532-28-03

e-mail: donicahelena@gmail.com  

 

E

 

- endokrynologia

prof. dr hab. n. med. Beata Matyjaszek-Matuszek

Katedra i Klinika Endokrynologii UM w Lublinie

ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin, tel. (81) 724-46-68

e-mail: Beata.matyjaszek-matuszek@umlub.pl

- endokrynologia i diabetologia dziecięca

prof. dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek

Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej UM w Lublinie

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, ul. A. Gębali 6, 20-093 Lublin , tel. 81 718-54-40,

fax  81 743-13-72

e- mail: endo@uszd.lublin.pl

- endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość

 

- epidemiologia
dr n. med. Maria Jolanta Korniszuk

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie

ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin, tel. 81 743-46-96, 81 743-42-72, 81 533-41-00, fax: 81 743-46-86

e-mail: wsse.lublin@pis.gov.pl; sekretariat@wsse.lublin.pl

 

F

 

- farmacja apteczna

prof. dr hab. n. farm. Ewa Poleszak

Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej UM w Lublinie
ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, tel. 81 448-70-40
e-mail: ewa.poleszak@umlub.pl

- fizjoterapia 

dr hab. n. med. Alicja Wójcik-Załuska

II Zakład Fizjoterapii Katedra i Klinika Ortopedii i Rehabilitacji UM w Lublinie

ul. Jaczewskiego 4, 20-954 Lublin, tel. 81 724-43-09

e-mail: alicjawojcikzaluska@umlub.pl

 

G

 

- gastroenterologia

prof. dr hab. n. med. Halina Cichoż-Lach

Katedra i Klinika Gastroenterologii UM w Lublinie

ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin

tel. 81-72-44-673,    fax 81 724-45-35

e-mail: lach.halina@wp.pl

- gastroenterologia dziecięca

dr n. med. Agnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz

Klinika Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

ul. A. Gębali 6, 20-093 Lublin, tel. 81 718 54 20

e-mail: agnieszkamroczkowskajuchkiewicz@umlub.pl

- genetyka kliniczna

prof. dr hab. n. med.  Janusz Kocki

Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

ul. Radziwiłłowska 11, 20-080 Lublin, tel. 81 448-61-10

e-mail: janusz.kocki@umlub.pl

- geriatria

lek. med. Magdalena Naja-Wiśniewska
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie Zakład Opiekuńczy Nr 1, 2, 3, 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 9, tel. 81 740-27-75
e-mail: najamag@wp.pl

- ginekologia onkologiczna

prof. dr hab. n. med. Wiesława Bednarek

I Klinika Ginekologii Onkologicznej I Ginekologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 11, 20-081 Lublin, tel. 81 532-78-47, fax 81 532-06-08

e-mail: wbed@wp.pl

 

H

 

- hematologia

prof. dr hab. n. med. Marek Hus

Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

ul. Staszica 11, 20-081 Lublin, tel. 81 534-54-68, 81 534-56-05

e-mail: markhus@o2.pl

- hipertensjologia

dr hab. n. med. Wojciech Myśliński 

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych UM w Lublinie

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin, tel. 81 532 77 17

e-mail: wojciech.myslinski@umlub.pl

 

I

 

- immunologia kliniczna

prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński

Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej UM w Lublinie

ul. Chodźki  4A, 20-090 Lublin

tel. 81 756-48-54, fax 81 756-48-54

e-mail: jacek.rolinski@gmail.com

 

K

 

- kardiochirurgia

prof. dr hab. n. med. Janusz Stążka

Klinika Kardiochirurgii UM w Lublinie

ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin, tel. 81 72-44-940   faks 81 72-44-530

e-mail: janusz.stazka@gmail.com

- kardiologia

prof. dr hab. n. med. Andrzej  Wysokiński
Klinika Kardiologii  UM w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin, tel./fax 81 724-41-51
e-mail: a.wysokinski@umlub.pl

- kardiologia dziecięca

 

M

 

- medycyna nuklearna

dr hab. n. med. Beata Chrapko

Katedra i Zakład Medycyny Nuklearnej UM w Lublinie

ul. Jaczewskiego 8c, 20-090 Lublin, tel./fax 81 72-44-339

e-mail: beata.chrapko@umlub.pl; beata.chrapko@wp.pl

- medycyna paliatywna

lek. med. Mariusz Sałamacha

Poradnia Medycyny Paliatywnej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

im. św. Jana z Dukli w Lublinie

ul. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin tel. 81 454-15-41

e-mail: m.salamacha@op.pl

- medycyna pracy

lek. med. Elżbieta Pachucka-Włas
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie
20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 27
tel. 81 533-00-34, wew. 204
e-mail: info@womp.lublin.pl

- medycyna ratunkowa

prof. dr hab. n. med. Adam Nogalski

Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej UM  w Lublinie

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin, tel./faks 81 532-94-02

e-mail: chirurgia.urazowa@umlub.pl

- medycyna rodzinna

dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej UM w Lublinie

ul. Langiewicza 6A, 20-032  Lublin, tel. 81 524-78-56
e-mail: ewa.rudnicka-drozak@umlub.pl

- medycyna sądowa

 

- medycyna sportowa

lek. med. Zbigniew Nowosadzki

Ośrodek Medycyny Sportowej Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze Filia Nr 2

ul. Nowy Świat 38, 20-418 Lublin, tel/fax 81 532-72-83

e–mail: nowomed@wp.pl
- mikrobiologia lekarska

prof. dr hab. n. med. Alina Małgorzata Olender

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej UM w Lublinie

ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, tel. 81 448-64-02, fax 81 448-64 -00

e-mail: alina.olender@umlub.pl

 

N

 

- nefrologia

 

- nefrologia dziecięca

prof. dr hab. n. med. Maria Małgorzata Zajączkowska

Oddział Pediatrii i Nefrologii ze Stacją Dializ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie
ul. A. Gębali 6, 20-093 Lublin
, tel. 81 718-54-70, fax 81 743 01 17
e-mail: malgorzata.zajaczkowska@uszd.lublin.pl i mzajaczkowska@uszd.lublin.pl

- neonatologia

dr n. med. Marzena Kostuch

Oddział Kliniczny Neonatologii

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. W. Orłowskiego

ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa, tel. 505 129 655
e-mail: marzena.8921285@gmail.com

- neurologia

prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
Katedra i Klinika Neurologii UM
ul. Jaczewskiego 8,  20-090 Lublin, tel. 81 724-47-20, 81-724-45-40
e- mail: k.rejdak@umlub.ploddzial.neurologii@spsk4.lublin.pl

- neurologia dziecięca
dr hab. n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk

Klinika Neurologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

ul. Gębali 6, 20-093 Lublin, tel. 81 718-54-43

e-mail: magdalenachk@wp.pl

- neurochirurgia

prof. dr hab. n. med. Radosław Rola

Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej UM w Lublinie

ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin, tel. 81 724-41-76, 724-48-02, fax 81 724-45-28

e-mail: rola.radoslaw@gmail.com

 

O

 

- okulistyka

prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski

Katedra i Klinika Diagnostyki  i Mikrochirurgii Jaskry UM w Lublinie

ul. Chmielna 1, 20-079 Lublin, tel. 81 532-61-49

e-mail: okulistyka1@umlub.pl, tomasz.zarnowski@umlub.pl
- onkologia i hematologia dziecięca
dr n. med. Małgorzata Mitura-Lesiuk

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej

ul. prof. A. Gębali 6, 20-093 Lublin, tel. 81 718-55-02

e-mail: mmituralesiuk@gmail.com

- onkologia kliniczna
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie

ul. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, tel. 81 454-10-02, 03

e-mail: cozl@cozl.pl

- ortopedia i traumatologia narządu ruchu

dr hab. n. med. Krzysztof Gawęda

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii UM w Lublinie

ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin, tel.: 81 724-45-10, fax 81 72 44 51

e-mail: krzysztof.gaweda@umlub.pl
- ortodoncja

dr n. med. Monika Smyl-Golianek

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie,

Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

ul. Dra Witolda Chodźki 6,  20-093 Lublin , tel. 81 528-79-40

e-mail: monikagolianek@wp.pl
- otorynolaryngologia

prof. dr hab. n. med. Janusz Klatka

Katedra i Klinika Otolaryngologii  i Onkologii Laryngologicznej UM w Lublinie

ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin, tel. 81 724-45-18, fax 81 724-45-17

- otorynolaryngologia dziecięca
 

 

P

 

 

- patomorfologia

prof. dr hab. n. med. Justyna Szumiło

Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej UM  

ul. Jaczewskiego 8 B, 20-090 Lublin, tel. 81 448 65 31,  fax 81 448 65 30

e-mail: patomorfologia@umlub.pl  
- pediatria

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Pac–Kożuchowska

III Katedra Pediatrii i Kliniki Pediatrii i Gastroenterologii UM w Lublinie, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

ul. Prof. A. Gębali 6, 20-093 Lublin,  tel. 81 718-54-20, fax 81 743-13-53

e-mail: gastro@uszd.lublin.pl

- perinatologia

prof. dr hab. n. med. Bożena Leszczyńska-Gorzelak

Katedra i Klinika Położnictwa  i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

20-090 Lublin, ul. Jaczewskiego 8,  tel. 81 724-48-40, 81 724-47-69, 81 724-48-41

e-mail: b.leszczynska@umlub.pl
- periodontologia

prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie,

Katedra i Zakład Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

ul. Dra Witolda Chodźki 6,  20-093 Lublin, tel. 81 502-18-64

e-mail: periodontologia@tlen.pl

- pielęgniarstwo

dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński

Wydział Nauk o Zdrowiu

Zakład Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. Staszica 4-6, 20-081 Lublin, tel. 81 448-68-00

e-mail: mariusz.wysokinski@umlub.pl

- pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
mgr piel. Marzena Kotus

II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK Nr 1

ul.Staszica 16, 20-081 Lublin, tel. 81 532-27-13

e-mail: marzenakotus@op.pl

- pielęgniarstwo chirurgiczne i operacyjne

mgr Joanna Borzęcka

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

ul. Biernackiego 9, 20-089 Lublin

tel. 693 556 717

e-mail: joannaborzecka-1@tlen.pl

- pielęgniarstwo diabetologiczne

mgr piel. Agnieszka Karczewska

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych UM w Lublinie, 

ul. Staszica 16,   20-081 Lublin, tel. 81 532 50 42, 81 532 77 17,

e-mail: akarcz.1974@wp.pl

- pielęgniarstwo epidemiologiczne

mgr piel. Anna Bernaszuk

Dział Nadzoru Sanitarno-Epidemiologicznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4, 

ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin, tel. 502 522 735

e-mail: anber@op.pl

- pielęgniarstwo geriatryczne

dr n. med. Hanna Kachaniuk
Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. K. Lipińskiego 25/29, 20-849 Lublin, tel. 606 616 207 

e-mail: hakach@op.pl

- pielęgniarstwo onkologiczne

mgr piel. Małgorzata Matczuk

IV Oddział Radioterapii Onkologicznej, Centrum Onkologii Ziemii Lubelskiej

im. św. Jana Dukli w Lublinie

ul. Jaczewskiego 7,  20-090 Lublin, tel. 81 454 10 89

e-mail: mmatczuk@cozl.eu
- pielęgniarstwo opieki paliatywnej

mgr piel. Bożena Łukaszek 

Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywno-Hospicyjnej w Puławach

ul. Niemcewicza 2A,  24-100 Puławy, tel./fax 81 886-62-89

e-mail: bozenalukaszek@interia.pl
- pielęgniarstwo pediatryczne

dr n. med. Ewa Kulbaka

Oddział Hematologii, Onkologii  i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

ul. Prof. A. Gębali 6, 20-093 Lublin, tel. 81 718-55-11, fax 81 747-72-20  

e-mail: ewakulbaka@op.pl
- pielęgniarstwo opieki długoterminowej

mgr piel. Małgorzata Sitarz

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie

ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm, tel. 798 705 756

e-mail: malgosiasitarz@wp.pl

- pielęgniarstwo psychiatryczne

mgr piel. Hanna Kłopotek

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie,

Oddział Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji

ul. Głuska 1, 20-439 Lublin, tel. 81 748-73-07, 81 748-73-05, fax 81 745-44-70

e-mail: hklopotek@wp.pl

- pielęgniarstwo ratunkowe

dr n. med. Beata Chilimoniuk
Klinika Chirurgii Onkologicznej UM w Lublinie
ul. Radziwiłłowska 13, 20-080 Lublin tel. 81 531-81-23,  81 531-81-20
e-mail: beatachil@wp.pl

- pielęgniarstwo rodzinne

mgr piel. Dorota Suchodół

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, tel. 81 718-44-10
e-mail: suchodol.dorota@imw.lublin.pl

- pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze

dr hab. n. o zdr. Agnieszka Bień
Katedra i Zakład Rozwoju Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
20-081 Lublin, ul. Staszica 4-6, tel. 81 448-68-40,  fax 81 448 68 41
e-mail: agnes.bien@umlub.pl

- położnictwo i ginekologia
 

- protetyka stomatologiczna
dr hab. n. med. Janusz Borowicz
Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie,

Zakład Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie
ul. Dra Witolda Chodźki 6, 20-093 Lublin, tel. 81 502-17-80
e-mail: zaklad_protetyki@wp.pl

- psychiatria

prof. dr hab. n. med. Hanna Kałakuła-Juchnowicz

I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji i Zakładu Neuropsychiatrii Klinicznej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Głuska 1, 20-439 Lublin, tel. 81 748-73-07, fax 81 745 33 92

e-mail: hannakarakulajuchnowicz@umlub.pl

- psychiatria dzieci i młodzieży

lek. med. Zenona Kaczkowska

Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży oraz Pododdział Dzienny dla Dzieci Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie 

ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, tel. 81 744-30-61 w.331, 81 744-10-79

e-mail: zkaczkowska@interia.pl

- psychologia kliniczna

prof. dr hab. n. med. Alicja Nasiłowska-Barud
Zakład Psychologii Klinicznej UM w Lublinie

ul. W. Chodźki 6, 20-093 Lublin, tel. 81 448-68-62, tel. 81 448-68-60
e-mail: alicja.nasilowska-barud@umlub.pl

 

R

 


- radiologia i diagnostyka obrazowa

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Czekajska-Chehab,

Zakład Radiologii Lekarskiej z Pracownią Telemedycyny UM w Lublinie,

ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin, tel. 81 724-46-60 , 81 724-46-95

e-mail: elzbieta.czekajska-chehab@umlub.pl
- radioterapia onkologiczna

dr n. med. Krzysztof Paprota,  

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Zakład Radioterapii,

ul. Jaczewskiego 7,  20-090 Lublin, tel. 81 454-13-58

e-mail: lekkp@gazeta.pl

- rehabilitacja medyczna

dr n. med. Rafał Sapuła

Zamojska Klinika Rehabilitacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość, tel. 84 677-67-60

e-mail: rafal.sapula@wp.pl

- reumatologia

 

S

 

- seksuologia

 

- stomatologia dziecięca

prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik-Błaszczak

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie, Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego UM

ul. Dra Witolda Chodźki 6, 20-093 Lublin, tel. 81 502-18-40

e-mail: sekretariat.ped@umlub.pl

- stomatologia zachowawcza z endodoncją

dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie,

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego

ul. Dr Witolda Chodźki 6, 20-093 Lublin, tel. 81 502-18-20

e-mail: stomzach@umlub.pl

T

 

- toksykologia kliniczna

dr n. med. Jarosław Szponar

Oddział Toksykologiczno - Kardiologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie

Al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin, tel./fax 81 537-40-80, 81 537-79-21
e-mail: szponar.jarek@gmail.com

- transfuzjologia kliniczna

dr n. med. Katarzyna Błaszkiewicz

Dział Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4

ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin, tel. 81 724-44-47, 781 887 276

e-mail: k.blaszkiewicz@spsk4.lublin.pl
- transplantologia kliniczna

prof. dr hab. n. med. Sławomir Rudzki

I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego UM  w Lublinie

ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin, tel. 81 724-48-29 fax 81 724-48-34

e-mail: slawomir.rudzki@umlub.pl


 

U

 

- urologia

dr n. med. Radosław Starownik

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Samodzielnego Publicznego

Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin, tel./fax 81 724-47-94
e-mail: konsultanturolublin@gmail.com

 

Z

 

- zdrowie publiczne

prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik

Katedra Zdrowia Publicznego UM w Lublinie

ul. W. Chodźki 1, 20-093 Lublin, tel. 81 448-67-20, 81 448-67-22 

e-mail: teresa.kulik@umlub.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się