Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego
dodatkowo przyznane miejsca szkoleniowe po postępowaniu w dniach
1-31 marca 2016 r.
23.01.2019 więcej
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym
na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne w dniach 1-31
marca 2016 r. - sesja XXXV
23.01.2019 więcej
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego
dodatkowo przyznane miejsca szkoleniowe po postępowaniu
kwalifikacyjnym w dniach 1-31 października 2016 r. (sesja XXXVI)
23.01.2019 więcej
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym
na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne w dniach 1-31
października 2016 r. - sesja XXXVI
23.01.2019 więcej
Wyniki dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego
na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne
przeprowadzonego w dniach 1 – 31 października 2018 r. (sesja
XL)
21.01.2019 więcej
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym
na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne w dniach 1-31
października 2018 r. – sesja XL
21.01.2019 więcej
Wyniki dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego
na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne
przeprowadzonego w dniach 1-31 marca 2018 r. (sesja XXIX)
16.01.2019 więcej
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym
na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne w dniach 1-31
marca 2018 r. – sesja XXXIX
15.01.2019 więcej
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego
dodatkowo przyznane miejsca szkoleniowe po postępowaniu
kwalifikacyjnym w dniach 1-31 października 2017 r. (sesja
XXXVIII)
15.01.2019 więcej
Wyniki dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego
na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne
przeprowadzonego w dniach 1-31 marca 2017 r. sesja XXXVII)
15.01.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się