2016-02-05

Majątek Urzędu

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie (LUW, Delegatury LUW, ZK)
posiada majątek o łącznej wartości – 67 250 050,28 PLN

STAN NA DZIEŃ 21.03.2014 r.

 

W skład jego wchodzą:

Środki trwałe (konto 011) – wartość 43 977 265 ,76 PLN

Środki niskocenne (konto 013) i  gr. PZ01 (konto 011) – wartość 19 178 013,24 PLN

Wartości niematerialne i prawne (konto 020,021) - wartość 4 094 771,28 PLN

 

Grupa 0 -  nieruchomości niezabudowane  – wartość 11 989 124,88  PLN

 

Grupa I – budynki i lokale – wartość 19 426 695,27  PLN

1. Budynek biurowy w Lublinie przy ul. Spokojnej 4.

2. Budynek biurowy w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3.

3. Budynek biurowy w Chełmie+garaże przy Pl. Niepodległości 1.

4. Budynek biurowy w Zamościu przy ul. Partyzantów 3.

5. Stacja obsługi samochodów, zespoły garażowe w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 1.

6. Budynek garażowy w Chełmie przy Pl. Niepodległości 1.

7. Budynki garażowe w Zamościu przy ul. Partyzantów 3.

8. Ośrodek wczasowy „Słowianka” w Darłówku.

9. Budynek biurowy w Lublinie przy ul. Czechowskiej 15.

10. Budynek magazyn OC w Zamościu ul. Szczebrzeska 13A

 

Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej - wartość 1 207 030,63  PLN

1. Sieć ciepłownicza do budynku administracyjnego przy ul. Lubomelskiej 1-3 w Lublinie.

2. Rurociąg pomiędzy ulicami Wieniawską a Lubomelską w Lublinie.

3. Parkingi (dziedzińce) przy ul. Spokojnej 4 i Lubomelskiej 1-3 w Lublinie.

4. Drogi i mury oporowe przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie.

5. Linia energetyczna przy ul. Czechowskiej 1 w Lublinie.

6. Kabel światłowodowy “XOTKDS” sd.

7. Dwufunkcyjny kompaktowy węzeł cieplny w budynku biurowym przy Pl. Niepodległości w Chełmie.

 

Grupa III – kotły i maszyny energetyczne - wartość 183 734,16  PLN

1. Silniki do łodzi.

2. Czytniki do paszportów.

3. Okablowanie strukturalne.

 

Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – wartość 5028 941,49  PLN

1. Węzeł cieplny z aparaturą kontrolną.

2. Sprzęt komputerowy.

3. Drukarki.

 

Grupa V – specjalistyczne maszyny – wartość  83 199,60 PLN

1. Kamery video.

2. Aparaty fotograficzne.

3. Aparaty fotograficzne – cyfrowe.

4. Telewizory.

 

Grupa VI – urządzenia techniczne – wartość  2 347 479,77 PLN

1. Nagłośnienie sal konferencyjnych.

2. Instalacje przeciwwłamaniowe.

3. Radiotelefony.

4. Dźwigi osobowe.

5. Wentylatorownia w budynku biurowym przy ul. Lubomelskiej 1-3 w Lublinie.

6. Klimatyzatory.

 

Grupa VII – środki transportu - wartość 1922 354,46  PLN

1. Samochody osobowe

2. Samochody terenowe 

3. Samochody dostawcze

4. Ciągniki i mikrociągniki 

5. Przyczepy

6. Pontony i łodzie       

 

Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – wartość  1 788 725,50 PLN

1. Sprzęt medyczny

2. Kserokopiarki.

3. Niszczarki.

4. Klasery rotacyjne.

 

II. Pozostałe środki trwałe w używaniu – wartość  19 178 013,24  PLN

1. Biurka.

2. Szafy.

3. Regały.

4. Stoły.

5. Krzesła.

6. Fotele.

7. Aparaty telefoniczne.

8. Kuchnie.

9. Odkurzacze.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się