2016-02-05

Majątek Urzędu

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie (LUW, Delegatury LUW, ZK)
posiada majątek o łącznej wartości – 67 250 050,28 PLN

STAN NA DZIEŃ 21.03.2014 r.

 

W skład jego wchodzą:

Środki trwałe (konto 011) – wartość 43 977 265 ,76 PLN

Środki niskocenne (konto 013) i  gr. PZ01 (konto 011) – wartość 19 178 013,24 PLN

Wartości niematerialne i prawne (konto 020,021) - wartość 4 094 771,28 PLN

 

Grupa 0 -  nieruchomości niezabudowane  – wartość 11 989 124,88  PLN

 

Grupa I – budynki i lokale – wartość 19 426 695,27  PLN

1. Budynek biurowy w Lublinie przy ul. Spokojnej 4.

2. Budynek biurowy w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3.

3. Budynek biurowy w Chełmie+garaże przy Pl. Niepodległości 1.

4. Budynek biurowy w Zamościu przy ul. Partyzantów 3.

5. Stacja obsługi samochodów, zespoły garażowe w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 1.

6. Budynek garażowy w Chełmie przy Pl. Niepodległości 1.

7. Budynki garażowe w Zamościu przy ul. Partyzantów 3.

8. Ośrodek wczasowy „Słowianka” w Darłówku.

9. Budynek biurowy w Lublinie przy ul. Czechowskiej 15.

10. Budynek magazyn OC w Zamościu ul. Szczebrzeska 13A

 

Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej - wartość 1 207 030,63  PLN

1. Sieć ciepłownicza do budynku administracyjnego przy ul. Lubomelskiej 1-3 w Lublinie.

2. Rurociąg pomiędzy ulicami Wieniawską a Lubomelską w Lublinie.

3. Parkingi (dziedzińce) przy ul. Spokojnej 4 i Lubomelskiej 1-3 w Lublinie.

4. Drogi i mury oporowe przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie.

5. Linia energetyczna przy ul. Czechowskiej 1 w Lublinie.

6. Kabel światłowodowy “XOTKDS” sd.

7. Dwufunkcyjny kompaktowy węzeł cieplny w budynku biurowym przy Pl. Niepodległości w Chełmie.

 

Grupa III – kotły i maszyny energetyczne - wartość 183 734,16  PLN

1. Silniki do łodzi.

2. Czytniki do paszportów.

3. Okablowanie strukturalne.

 

Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – wartość 5028 941,49  PLN

1. Węzeł cieplny z aparaturą kontrolną.

2. Sprzęt komputerowy.

3. Drukarki.

 

Grupa V – specjalistyczne maszyny – wartość  83 199,60 PLN

1. Kamery video.

2. Aparaty fotograficzne.

3. Aparaty fotograficzne – cyfrowe.

4. Telewizory.

 

Grupa VI – urządzenia techniczne – wartość  2 347 479,77 PLN

1. Nagłośnienie sal konferencyjnych.

2. Instalacje przeciwwłamaniowe.

3. Radiotelefony.

4. Dźwigi osobowe.

5. Wentylatorownia w budynku biurowym przy ul. Lubomelskiej 1-3 w Lublinie.

6. Klimatyzatory.

 

Grupa VII – środki transportu - wartość 1922 354,46  PLN

1. Samochody osobowe

2. Samochody terenowe 

3. Samochody dostawcze

4. Ciągniki i mikrociągniki 

5. Przyczepy

6. Pontony i łodzie       

 

Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – wartość  1 788 725,50 PLN

1. Sprzęt medyczny

2. Kserokopiarki.

3. Niszczarki.

4. Klasery rotacyjne.

 

II. Pozostałe środki trwałe w używaniu – wartość  19 178 013,24  PLN

1. Biurka.

2. Szafy.

3. Regały.

4. Stoły.

5. Krzesła.

6. Fotele.

7. Aparaty telefoniczne.

8. Kuchnie.

9. Odkurzacze.