Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wytyczne dla beneficjentów programu MALUCH
spoza sektora finansów publicznych, które określają sposób
dokumentowania wydatków w ramach dotacji oraz ujednolicają
zasady jej rozliczania
01.07.2016 więcej
Beneficjenci programu „MALUCH”
edycja 2016 (moduł 3)
01.03.2016 więcej
Beneficjenci programu „MALUCH”
edycja 2016 (moduł 1)
01.03.2016 więcej
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - edycja 2016"MALUCH"
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 "MALUCH" - edycja 2016
05.02.2016 więcej