2017-06-13

„MALUCH plus” 2017 - edycja specjalna „Za życiem”

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Informacje dotyczące Programu „MALUCH plus” 2017 - edycja specjalna „Za życiem” zamieszczono w załącznikach poniżej.

Załączniki

  Ogłoszenie konkurs...A ŻYCIEM.pdf 857,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 1_Za Ż...moduł 1).pdf 301,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 2_Za ż...moduł 2).pdf 300,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 3_Za ż...moduł 3).pdf 300,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kalk. kosztów_modu...ziecięcy.xls 35,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalk. kosztów_modu..._żłobek.xls 35,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalk. kosztów(z)_m...ziecięcy.xls 35 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalk. kosztów(z)_m..._żłobek.xls 34,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalk. kosztów_modu...ziecięcy.xls 29 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalk. kosztów_modu..._żłobek.xls 33,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Oświad. o przyjęciu dotacji.pdf 128,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie VAT.pdf 126,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program inwestycji.pdf 155,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Akceptacja programu.pdf 215,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program MALUCH plus...Za zyciem.pdf 752,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja WL Maluc...a życiem.pdf 378,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Tryb uzupełnień i poprawek.pdf 144,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór umowy_Za życ..._moduł_2.pdf 206,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 2_ wnio...atność.xls 37,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik 3_rozliczenie.xls 40,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik 4_spraw...wałości.doc 31,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik 5_zwrot.doc 31 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik 6_oświadczenie.doc 28,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się