2016-11-23

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus"

- edycja 2017

Załączniki

  Program MALUCH plus 2017 (1).pdf 481,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o ogłos...plus 2017.pdf 248,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór oświadczenia...plus 2017.doc 29 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 2.doc 47 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 4.doc 23,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 43doc.doc 38 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wstępna kalkulacja...obek) (1).xls 30,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Wstępna kalkulacja...ęcy) (1).xls 30,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Wstępna kalkulacja...ekun) (1).xls 30 KB (xls) szczegóły pobierz
  Wstępna kalkulacja...ęcy) (1).xls 29,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Wstępna kalkulacja...ekun) (1).xls 28,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Wstępna kalkulacja...inny) (1).xls 28,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Wstępna kalkulacja...obek) (1).xls 29,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Wstępna kalkulacja...ekun) (1).xls 30 KB (xls) szczegóły pobierz
  Wstępna kalkulacja...obek) (2).xls 30 KB (xls) szczegóły pobierz
  Wstępna kalkulacja...ęcy) (1).xls 30,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Wstępna kalkulacja...ekun) (1).xls 29,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Wstępna kalkulacja...obek) (2).xls 30 KB (xls) szczegóły pobierz
  Wstępna kalkulacja...ęcy) (1).xls 34 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 1 do...ia Nr 236.pdf 68,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Komunikat w sprawie... Programu.pdf 69,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formy zabezpiecze... państwa.pdf 132,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wzór umowy Maluch ...i uczelni.pdf 186,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wzór umowy Maluch ... uczelnie.pdf 219,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wzór umowy Maluch ...egminnych.pdf 219,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wzór umowy Maluch ... 2 gmina.pdf 173,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 2 do umowy...ypłatę..pdf 117,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 2 do umowy...wypłatę.pdf 118,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2 do umowy...atność..pdf 138,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2 do umowy...atność..pdf 135,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2 do umowy...atność.pdf 135,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wzór umowy Maluch ... 1 gminy.pdf 205,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 3 do umowy...wekslowa..pdf 157,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 3 do umowy... wekslowa.pdf 139,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 4 do umowy...e dotacji.pdf 183,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 3 i Nr 4 d...zliczenie.pdf 209,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 3 do umowy...zliczenie.pdf 188,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 4 do umowy...liczenie..pdf 177,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 4 do umowy...zliczenie.pdf 177,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 5 do umowy...t dotacji.pdf 117,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 5 do umowy...t dotacji.pdf 117,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 3 do...wekslowa..pdf 157,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 4 do...wałości.pdf 161,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 5 do... moduł 1.pdf 119,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 5 do...wałości.pdf 161,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 6 do...3 - zwrot.pdf 118,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 5 do...wałości.pdf 161,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 6 do...4 - zwrot.pdf 58,12 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się