Lista artykułów

Nazwa artykułu
Potwierdzanie prawa do rekompensaty
z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej
17.03.2016 więcej
Ujawnienie w wojewódzkim rejestrze rekompensat
wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty
17.03.2016 więcej