2021-03-15

Ogłoszenie o naborze wniosków

OGŁOSZENIE

 

o naborze wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 rok na zadania powiatowe i zadania gminne mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych
w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych

 

 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie zadań na 2021 rok będzie prowadzony w terminie  30 dni od dnia udostępnienia niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, tj. do dnia 14 kwietnia 2021 r.

 

 

Wnioski można przesyłać listownie lub składać w Punkcie Obsługi Klienta Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 15:30.

 

 

Decyduje data wpływu wniosku do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie - wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki

  1 OGŁOSZENIE RFRD ... PIESZYCH.pdf 1,83 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2 RFRD 2021 - wzory...pieszych.xlsx 563,33 KB (xls) szczegóły pobierz
  3 oświadczenia RFR... PIESZYCH.doc 50,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  4 Instrukcja wypeł... pieszych.pdf 2,86 MB (pdf) szczegóły pobierz
  5 Wytyczne Minister... pieszych.doc 77 KB (doc) szczegóły pobierz
  6 WR-D-41-3-01-2021.03.02.pdf 11,63 MB (pdf) szczegóły pobierz
  7 WR-D-41-4-01p-2018.07.20.pdf 10,73 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się