2016-01-29

Numery kont bankowych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

I. Płatności z tytułu mandatów karnych kredytowanych (zgodnie z pouczeniem na druku mandatu) oraz opłat paszportowych należy wpłacać na konto:

62 1010 1339 0024 7922 3100 0000
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wydział Finansów i Certyfikacji
W tytule przelewu należy podać nr mandatu i dane ukaranego.

 
II. Wpłaty dotyczące kar budowlanych oraz opłat legalizacyjnych należy wpłacać na konto:
62 1010 1339 0024 7922 3100 0000
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wydział Finansów i Certyfikacji

 
III. Opłatę za egzaminy instruktora nauki jazdy i kandydata na instruktora należy wpłacać na konto:
NBP O/O Lublin 67 1010 1339 0055 0022 3100 0000
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Biuro Finansowo-Księgowe

 

Prowizja od wpłaty wynosi 2,50 zł