Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad, decyzji nr 1/18 z dnia 9 stycznia 2018 r. o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy drogi
krajowej nr 2 na terenie gminy Międzyrzec Podlaski
17.01.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w
zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 838 Głębokie -
Dorohucza - Trawniki - Fajsławice
17.01.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 16 stycznia 2018 r. o Zarządzeniu Nr 18 Wojewody
Lubelskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Jeziorzany
16.01.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 16 stycznia 2018 r. o Zarządzeniu Nr 17 Wojewody
Lubelskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Jeziorzany
16.01.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
15.01.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
podające do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 14 Wojewody
Lubelskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Janowiec.
10.01.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
podające do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 13 Wojewody
Lubelskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Rokitno.
10.01.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
podające do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 12 Wojewody
Lubelskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Miasta Radzyń Podlaski
10.01.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
podające do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 9 Wojewody
Lubelskiego z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
08.01.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu w dniu 6 grudnia 2017 r., decyzji,
znak:IF-I.7821.16.2017.HP uchylającej w części i orzekającej
w tym zakresie oraz utrzymującej w mocy w pozostałej części
decyzję Prezydenta Miasta Lublin, z dnia 14 września 2017
r., nr 1080/17 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
budowa dróg gminnych nr 106191L – ul. Chabrowej (na odcinku
od ul. Kwiatów Polnych do posesji przy ul. Chabrowej 19) oraz
nr 106623L – ul. Rozmarynowej wraz z budową sieci kanalizacji
deszczowej, kanału technologicznego, budową i przebudową
oświetlenia drogowego, przebudową sieci elektroenergetycznych
SN i nN, sieci teletechnicznych w Lublinie.
21.12.2017 więcej