Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 17 kwietnia 2018 r. o wydaniu decyzji w II instancji w
sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na budowie ul. Leśnej od km 0 000 do km 0 405, 38 w
Zamościu i przekazaniu sprawy do rozpatrzenia przez organ I
instancji.
20.04.2018 więcej
Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwrotu nieruchomości wywłaszczonej orzeczeniem
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie
13.04.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa
drogi powiatowej nr 2258L Podole – Zosin - Babin na odcinku od
km 1 269,00 do km 2 050,00 o długości 781 m”
11.04.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników
przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej
budynków mieszkalnych w województwie lubelskim
23.03.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie porządkowe
Nr 5 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie
przepisów porządkowych obowiązujących w pasie drogi
granicznej i w strefie nadgranicznej na terenie województwa
lubelskiego
08.03.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 16 lutego 2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości
Zarządzenia Nr 32 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku
Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w
województwie lubelskim
19.02.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 16 stycznia 2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości
Zarządzenia Nr 18 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 stycznia 2018
r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jeziorzany
16.01.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 16 stycznia 2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości
Zarządzenia Nr 17 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 stycznia 2018
r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jeziorzany
16.01.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
15.01.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 10 stycznia 2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości
Zarządzenia Nr 14 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 stycznia 2018
r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janowiec
10.01.2018 więcej