2017-09-13

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

z dnia 8 września 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 ul. Abramowickiej w Lublinie, na odcinku od ul. Sadowej do granicy miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kolektorów zbiorczych kanalizacji z odprowadzeniem wód do rzeki Czerniejówki, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz przebudową kolidujących sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i gazowych”.

Załączniki

  Obwieszczenie WL_zr...ramowicka.pdf 188,07 KB (pdf) szczegóły pobierz