Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 3 Dyrektora Generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
w sprawie prowadzenia listy rzeczoznawców majątkowych –
kandydatów na biegłych w postępowaniach
administracyjnych, prowadzonych przez Wojewodę Lubelskiego w
zakresie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa
w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie
12.04.2017 więcej
Odszkodowanie za nieruchomości
przeznaczone na realizację inwestycji drogowej lub kolejowej
25.02.2016 więcej