Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

1234
  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
1 Ogłoszenie nr 50912 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 2019-07-26 Zobacz
2 Ogłoszenie nr 50910 - umowa na zastępstwo LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 2019-07-26 Zobacz
3 Ogłoszenie nr 51298 LUBELSKIE Inspektor wojewódzki do spraw monitorowania i nadzoru nad realizacją inwestycji finansowanych z budżetu wojewody lubelskiego w Wydziale Infrastruktury 2019-08-05 Zobacz
4 Ogłoszenie nr 49939 LUBELSKIE Inspektor wojewódzki do spraw realizacji programów rządowych i resortowych z zakresu wspierania rodzin i osób niepełnosprawnych w Wydziale Polityki Społecznej 2019-07-12 Zobacz
5 Ogłoszenie nr 51251 LUBELSKIE Inspektor wojewódzki do spraw odszkodowań w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa 2019-08-02 Zobacz
6 Nabór na stanowisko poza korpusem służby cywilnej (oferta bezterminowa) LUBELSKIE Operator numeru alarmowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie (oferta bezterminowa) 2018-09-30 Zobacz
7 Ogłoszenie nr 51321 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 2019-08-05 Zobacz
8 Ogłoszenie nr 49949 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw mienia zabużańskiego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa 2019-07-12 Zobacz
9 Ogłoszenie nr 49908 LUBELSKIE Inspektor wojewódzki do spraw ewidencji gruntów i budynków w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej 2019-07-12 Zobacz
10 Ogłoszenie nr 49944 LUBELSKIE Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej oraz realizacji programów resortowych i rządowych z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej 2019-07-12 Zobacz
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się