Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji nr 122/20 z dnia 14 października 2020 r.
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Bialchem Group
Sp. z o.o., pozwolenia na rozbudowę terminalu gazu płynnego
20.10.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o Zarządzeniu Nr 409 Wojewody Lubelskiego z dnia 13
października 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Borzechów
14.10.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o Zarządzeniu Nr 408 Wojewody Lubelskiego z dnia 13
października 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Rachanie
14.10.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie odwoławcze
wszczęte w związku z odwołaniem Spółdzielni Mieszkaniowej im
W. Łukasińskiego w Zamościu
05.10.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji nr 116/20 z dnia 30 września 2020 r.
zatwierdzającej projekt budowlany zamienny i udzieleniu Contino
Kraśnik Sp. z o.o. pozwolenia na budowę Zespołu Elektrowni
Wiatrowych Kraśnik w gminie Kraśnik wraz z infrastrukturą
towarzyszącą
05.10.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o podaniu się do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 390
Wojewody Lubelskiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie
wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stary Brus
01.10.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o Zarządzeniu Nr 386 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 września
2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Wilków
28.09.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu w dniu 18 września 2020 r. decyzji utrzymującej w
mocy decyzję Starosty Zamojskiego o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w m.
Adamów
28.09.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o Zarządzeniu Nr 382 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 września
2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Kodeń
22.09.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w
zakresie rozbudowy drogi krajowej nr 19 na odcinku Turów –
Radzyń Podlaski
22.09.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się