2017-03-30

"Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” .
 
W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 3 000 000 zł.
 
Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.

Załączniki

  Program Osłonowy.pdf 6,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal. 1 Formularz wn...sku 2017.docx 39,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. 4 Oswiadczenie.docx 13,26 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. 5 Instrukcja ...sku_2017.docx 22,63 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. 3 Harmonogram ...ektu 2017.doc 41 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. 6 Karta oceny_...dzki_2017.doc 74 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik 2.pdf 38,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal. 7 Karta oceny_...centralny.doc 115,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie 2017-P... przemocy.pdf 181,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie dla r... przemocy.pdf 251,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wynika... Przemocy.pdf 159,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Porozumienie-Progra... Przemocy.pdf 429,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki konkursu 201... przemocy.pdf 394,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyróżnienia 2017-... przemocy.pdf 421,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekty wybrane do... przemocy.pdf 2,68 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 1. Rozliczenie kosztów.xls 16 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał. 2. Zestawienie faktur.xls 10 KB (xls) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się