2018-01-31

"Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".
 

W bieżącym roku na realizację Programu Osłonowego Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 mln zł.
 

Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.
 

Wnioski należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, w terminie do dnia 19 lutego 2018 r.

Załączniki

  Ogloszenie o konkur...ycja 2018.pdf 5,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Program_informacje.pdf 8,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 1_Formularz wniosku.docx 39,85 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 1a_Kosztorys projektu.xlsx 15,6 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał. 1b_Harmonogra...ealizacji.doc 41 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 2_Oświadczenie.docx 13,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 3_Instrukcja ...a wniosku.pdf 3,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 4_Karta oceny...ojewodzki.doc 74 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 5_Karta oceny...centralny.doc 115,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 6_Sprawozdanie.doc 76 KB (doc) szczegóły pobierz