2018-11-28

"Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie". Jego celem jest wsparcie rodzin, które doznają przemocy.
 
 
Konkurs jest skierowany do jednostek szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. Mogą się one starać o pieniądze w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

 

 

W edycji na rok 2019 przeznaczono 3 mln zł. Wnioski należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku.

 

Więcej informacji o Programie w załącznikach:

Załączniki

  Ogłoszenie_Program...nowy_2019.pdf 166,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program_Osłonowy_2019.pdf 8,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_1_Formularz_wniosku_2019.docx 39,58 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_1a_Kosztorys_projektu.xlsx 15,09 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał_1a_Rozliczenie...projektu.xlsx 12,9 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zal_1b_Harmonogram_..._projektu.doc 41 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_4_Karta_oceny_e..._2019_(4).doc 76,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_5_Karta_oceny_m...centralny.doc 128,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_2_Zestawienie_f...tur_(4)-1.xls 10 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał_2_Zestawienie_...chunków).xls 31,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał_3_Instrukcja_w..._wniosku.docx 22,39 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie.pdf 385,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_6_Sprawozdanie_2019_(5).doc 77,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się