Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Lista zmieniona nr 5 wniosków o dofinansowanie
w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016 - 2019"
28.10.2016 więcej
Lista zmieniona nr 4 wniosków o dofinansowanie
w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019"
12.09.2016 więcej
Lista zmieniona nr 3 wniosków o dofinansowanie
w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019"
28.07.2016 więcej
Lista zmieniona nr 2 wniosków o dofinansowanie
w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019"
20.06.2016 więcej
Lista zmieniona nr 1 wniosków o dofinansowanie
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016 – 2019”
04.05.2016 więcej
Tekst jednolity rozporządzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie
04.05.2016 więcej
Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania zadań w 2016
Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania zadań w 2016
roku w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
18.02.2016 więcej
Ostateczna lista rankingowa wniosków zadań w 2016 roku
Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w
2016 roku w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
18.02.2016 więcej
Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w 2016 roku
Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w
2016 roku w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
18.02.2016 więcej
Sposób i tryb pracy Komisji do oceny wniosków
Sposób i tryb pracy Komisji do oceny wniosków o dofinansowanie
zadań w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
18.02.2016 więcej
12