Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Lista zmieniona nr 6 wniosków o dofinansowanie
w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019"
27.12.2017 więcej
Lista zmieniona nr 5 wniosków o dofinansowanie
w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019"
11.12.2017 więcej
Lista zmieniona nr 4 wniosków o dofinansowanie
w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019"
23.10.2017 więcej
Lista zmieniona nr 3 wniosków o dofinansowanie
w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019"
14.09.2017 więcej
Lista zmieniona nr 2 wniosków o dofinansowanie
w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019"
02.08.2017 więcej
Zmiana regulacji prawnych
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu
terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg
powiatowych i gminnych
27.06.2017 więcej
Lista zmieniona nr 1 wniosków o dofinansowanie
dotycząca "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019"
18.05.2017 więcej
Informacje dla samorządów/dokumenty do pobrania
w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa w 2017
roku na zadanie realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
06.02.2017 więcej
Lista zakwalifikowanych wniosków na 2017 r.
o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 (edycja na 2017 r).
29.12.2016 więcej
Lista ostateczna 2017
Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016 - 2019 (edycja na 2017 r).
29.12.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się