Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Lista zmieniona nr 6 wniosków o dofinansowanie
w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019"
27.12.2017 więcej
Lista zmieniona nr 5 wniosków o dofinansowanie
w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019"
11.12.2017 więcej
Lista zmieniona nr 4 wniosków o dofinansowanie
w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019"
23.10.2017 więcej
Lista zmieniona nr 3 wniosków o dofinansowanie
w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019"
14.09.2017 więcej
Lista zmieniona nr 2 wniosków o dofinansowanie
w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019"
02.08.2017 więcej
Zmiana regulacji prawnych
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu
terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg
powiatowych i gminnych
27.06.2017 więcej
Lista zmieniona nr 1 wniosków o dofinansowanie
dotycząca "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019"
18.05.2017 więcej
Informacje dla samorządów/dokumenty do pobrania
w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa w 2017
roku na zadanie realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
06.02.2017 więcej
Lista zakwalifikowanych wniosków na 2017 r.
o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 (edycja na 2017 r).
29.12.2016 więcej
Lista ostateczna 2017
Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016 - 2019 (edycja na 2017 r).
29.12.2016 więcej
12