2017-06-27

Zmiana regulacji prawnych

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych -

http://legislacja.gov.pl/projekt/12299303/katalog/12438716#12438716