Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wzór umowy na 2018 r.
dotyczącej udzielenia dotacji celowej budżetu państwa na
zadanie realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
01.02.2018 więcej
Lista zakwalifikowanych wniosków na 2018 r.
do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 (edycja na 2018 r.)
28.12.2017 więcej
Lista ostateczna - 2018 r.
Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016 - 2019 (edycja - 2018 r.)
29.11.2017 więcej
Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016 - 2019 (edycja 2018)
13.11.2017 więcej
Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz lista wniosków odrzuconych
zgłoszonych do realizacji w roku 2018 w ramach "Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
27.10.2017 więcej
Sposób i tryb pracy Komisji do oceny wniosków o dofinansowanie zadań
w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
(do realizacji w 2018 r.)
06.09.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków
w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 –
2019" (do realizacji w 2018 r.)
04.08.2017 więcej
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
Treść Programu dostępna w załączniku do Uchwały Nr 154/2015
Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r.
04.08.2017 więcej