2017-08-04

Ogłoszenie o naborze wniosków

w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019" (do realizacji w 2018 r.).

Załączniki

  Ogłoszenie o nabor...wniosków.pdf 7,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zbiorcza_karta_ocen...torycznej.xls 51,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  R-Wniosek_NABÓR_2018.xls 90,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  PRB-Wniosek_NABÓR_2018.xls 130 KB (xls) szczegóły pobierz
  Instrukcja_wypełni...wniosków.pdf 490,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Instrukcja_oceny_wniosków.pdf 361,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Karta_oceny_formalnej_2018.docx 27,97 KB (doc) szczegóły pobierz
  Karta_oceny_merytorycznej-R .xls 63,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Karta_oceny_merytorycznej-PRB.xls 69 KB (xls) szczegóły pobierz
  Lista_rankingowa_wniosków.docx 21,57 KB (doc) szczegóły pobierz
  Tablica informacyjna_Program.pdf 183,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Tablica informacyjna_wytyczne.pdf 270,03 KB (pdf) szczegóły pobierz