2017-10-27

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz lista wniosków odrzuconych

zgłoszonych do realizacji w roku 2018 w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

 

 

Komunikat  do "Listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej" oraz "Lista wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej" zmieszczone są w załącznikach poniżej.

Załączniki

  Komunikat_PRGiPID_2018.pdf 346,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wnioski zakwalifiko...e_PRGiPID.pdf 2,99 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wnioski odrzucone_PRGiPID.pdf 593,83 KB (pdf) szczegóły pobierz