2016-02-22

Załączniki do Zarządzenia Nr 209 Wojewody Lubelskiego

Program inwestycji

Aneks do programu inwestycji

Uzasadnienie celowości dokonania zakupów inwestycyjnych

Plan finansowy jednostki

Plan finansowy - wydziały

Wzór wniosku MF o rezerwę

Wniosek o zwiększenie budżetu Wojewody z rezerwy ogólnej/celowej budżetu państwa

Wniosek o dokonanie przeniesień w planie finansowym budżetu

Wniosek o dokonanie korekty decyzji Ministra Finansów przyznającej środki z rezerw budżetu państwa

Ramowy wzór umowy

Ramowy wzór rozliczenia dotacji

Realizacja zadań inwestycyjnych

Terminy

Wykonanie dochodów w budżecie

Informacja z wykonania planu wydatków budżetu państwa

Informacja z wykonania planu wydatków budżetu państwa

Informacja z wykonania dotacji rezerw celowych budżetu państwa

Informacja z wykonania wydatków rezerw celowych budżetu państwa

Karta miernika

Dot. odchyleń miernika

Oświadczenie o prowadzonym monitoringu

 

 

Załączniki

  Zalacznik Nr 1.docx 28,8 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 2.docx 21,51 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 3.docx 14,25 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 4.xls 40,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 5.xls 40,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 6.docx 24,58 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 7.docx 15,02 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 8.docx 16,09 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 9.docx 15,31 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 10.docx 27,69 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 11.xls 155 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 12.xls 28 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 13.docx 19,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 14.xls 36 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 15.xls 34,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 16.xls 27,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  zalacznik Nr 17.xls 30 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 18.xls 30 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 19.docx 20,16 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 20.docx 15,25 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 21.docx 15,56 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się