2016-02-22

Załączniki do Zarządzenia Nr 209 Wojewody Lubelskiego

Program inwestycji

Aneks do programu inwestycji

Uzasadnienie celowości dokonania zakupów inwestycyjnych

Plan finansowy jednostki

Plan finansowy - wydziały

Wzór wniosku MF o rezerwę

Wniosek o zwiększenie budżetu Wojewody z rezerwy ogólnej/celowej budżetu państwa

Wniosek o dokonanie przeniesień w planie finansowym budżetu

Wniosek o dokonanie korekty decyzji Ministra Finansów przyznającej środki z rezerw budżetu państwa

Ramowy wzór umowy

Ramowy wzór rozliczenia dotacji

Realizacja zadań inwestycyjnych

Terminy

Wykonanie dochodów w budżecie

Informacja z wykonania planu wydatków budżetu państwa

Informacja z wykonania planu wydatków budżetu państwa

Informacja z wykonania dotacji rezerw celowych budżetu państwa

Informacja z wykonania wydatków rezerw celowych budżetu państwa

Karta miernika

Dot. odchyleń miernika

Oświadczenie o prowadzonym monitoringu

 

 

Załączniki

  Zalacznik Nr 1.docx 28,8 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 2.docx 21,51 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 3.docx 14,25 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 4.xls 40,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 5.xls 40,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 6.docx 24,58 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 7.docx 15,02 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 8.docx 16,09 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 9.docx 15,31 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 10.docx 27,69 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 11.xls 155 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 12.xls 28 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 13.docx 19,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 14.xls 36 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 15.xls 34,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 16.xls 27,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  zalacznik Nr 17.xls 30 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 18.xls 30 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 19.docx 20,16 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 20.docx 15,25 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 21.docx 15,56 KB (doc) szczegóły pobierz