2017-12-04

Program "OPIEKA 75 plus" 2018

Program „Opieka 75+” jest adresowany do małych gmin, w tym gmin wiejskich, miejskich (do 20 tys. mieszkańców) i gmin miejsko-wiejskich (do 20 tys. mieszkańców). Na wsparcie mogą liczyć jednak tylko te gminy, które świadczą usługi opiekuńcze samodzielnie.

 

Jednocześnie program zakłada poprawę jakości życia osób w wieku 75+, umożliwienie gminom rozszerzenia oferty w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla tej grupy, jak również wsparcie finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym..

 

Środki finansowe z programu „Opieka 75+” mogą być przeznaczone z jednej strony na zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych u osób, które już korzystają z takich usług lub korzystały z nich w ostatnim roku, a z drugiej – na dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które dotychczas ich nie otrzymywały.

 

Celem programu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych, w wieku 75 lat i więcej, którzy mieszkają na terenie małych gmin. Realizacja programu umożliwi:

  • zapewnienie seniorom wsparcia i pomocy  adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia;
  • poprawę jakości życia osób w wieku 75+;
  • rozszerzenie oferty usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75+;
  • wsparcie finansowe gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

 

Załączniki

  Program Opieka75+.pdf 3,85 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Usługi opiekuńcze.pdf 751,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Specjalistyczne us...iekuńcze.pdf 769,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo MRPiPS_zmiany...Programie.pdf 56,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania i odpowiedz...5 03 2018.pdf 426,77 KB (pdf) szczegóły pobierz